För många företag är systemintegration en nyckel för att klara av digitaliseringen. För att effektivisera arbetet letar företag idag efter smartare lösningar som både kan göra arbetet på kortare tid och minska ner på andelen manuellt arbete.

Vad är systemintegration?

Systemintegration innebär att ett företags olika IT-system kan samverka och utbyta information mellan sig. De olika systemen skall helt enkelt fungera som om det vore ett enda system.

Med en effektiv systemintegration kan företaget slippa långa ledtider och mycket av administrationen. Om separata system inte kan kommunicera med varandra måste någon föra över informationen manuellt från det ena systemet till det andra. Kan man slippa detta manuella arbete sparar man mycket tid som istället kan användas för att utveckla företagets kärnverksamhet.

Vilka behöver en systemintegration?

De flesta företag idag har olika IT-system som borde samverka med varandra. Så i stort sett alla något större företag behöver integrera sina system. Men det enklaste sättet att veta om man behöver integrera sina system är att kolla på hur arbetet går till idag. Matar ni in samma information i två eller flera system så skulle en integration effektivisera arbetet.

Varför systemintegration?

Ett företags all information bör vara en tillgång för företaget. Informationen ska inte vara ett kaos med flera olika system som gör att flaskhalsar uppstår.

Med hjälp av en integrationsmotor kan man genomföra systemintegrationen på ett effektivt och relativt enkelt sätt.

En effektiv systemintegration kräver planering för att integrationen ska bli rätt från början. Genom att använda en integrationsmotor får du också en kostnadseffektiv lösning. En lösning som är väl värd pengarna.

Med hjälp av integrationsmotorn kopplar du inte bara ihop dina interna IT-system, utan dina system kan även kommunicera med externa IT-system. Det kan gälla system som finns hos leverantörer och logistikföretag. Integrationsmotorn kan också användas för att kunna skicka elektroniska dokument och transaktioner. Därför är systemintegrationen en viktig kugge i företagets digitalisering.