Har du fukt eller mögel i ditt hus krypgrund? Se hit!

Du behöver inte vara orolig om det är så att du upptäckt fukt eller mögel i krypgrunden på ditt hus. Men vad är då egentligen en krypgrund?

Jo, det är en vidareutveckling på den gamla grunden som kallas för torpagrunden. Det finns egentligen en typ som är den vanligaste uppbyggnaden av en krypgrund, nämligen en murad grundmur som huset vilar på. Den är ventilerad genom ett visst antal ventiler och på själva grundmuren så ligger det en syll som i sin tur bär ett bjälklag i trä. Det är bjälklaget som är isolerat med allt från sågspån, stenull eller glasull som gör att ditt hus kan andas ordentligt. Oftast så har man inte någon murstock som går ner i krypgrunden och då saknar man en stor del av den spillvärme som föregångaren torpagrunden hade, detta gör att det blir fukt i krypgrunden som kan leda till problem med mögel.

Proffs på krypgrundsisolering

En krypgrund ses idag som en konstruktion av ganska högrisk eftersom det ganska ofta bildas fukt här på grund av stora temperaturskillnader. Men det finns som sagt väldigt effektiva och ganska enkla lösningar som FST kan göra i sömnen. Dels kan det handla om att man höjer temperaturen och läger en isolering som gör att det blir ett avsevärt bättre klimat i krypgrunden. Men det viktiga är att man anpassar det efter just ert hus och ser till att det blir säkert mot fukt. Slå dem en signal så lovar jag att du kommer få en hälsosam krypgrund inom kort!