Släpvagnsdelar & husvagnsdelar

För ett antal år sedan påbörjade jag och min sambo vår husjakt, eller rättare sagt vår jakt på en gård. Min sambo har alltid haft hästar, får och hundar och ville självklart ha en gård för att kunna ha sina djur hemmavid. När vi sedan fann vår älskade gård hade vi ingen aning om att vi skulle finna fullt med släpvagnsdelar & husvagnsdelar. Vi fann vår gård på en exekutiv auktion, när man ser bilder från ett boende som ska auktioneras ut så är det inte alltid som det går att se så mycket på grund av sekretessen för ägaren. Dom får inte lov att visa så många bilder och ofta inga inifrån.

Släpvagnsdelar i ladugården ..

När vi var på visningen auktionsdagen så fick vi komma in i delar av huset och vi hade fått en beskrivning över det som besiktningsmannen kunde se. Ägaren hade inte gett några uppgifter så det var en del som var okänt för en eventuell köpare. Vad som fanns i ladugården visste vi inte då vi inte hade fått tillträde dit. Ägaren hade sagt att där fanns lite gamla grejer bara, bland annat en ”vagn”, som vi tolkade som en hästvagn och tänkte att det vore ju kul om vi fann en gammal vagn där som följde med i priset. Föga anade vi att där skulle ligga fullt med släpvagnsdelar.

.. och husvagnsdelar på baksidan

Till huset och ladugården hörde också 10 hektar mark fördelat på betesmark och en del skog. Någon hektar var bara mossa och lite sumpig mark som inte gick att ha till något. Vi brydde oss inte om att inspektera den delen så noga då vi var ganska nöjda med skogen och betesmarkerna. När vi hade ropat in vår gård och började att röja de ganska uppvuxna markerna märkte vi snabbt att det låg mängder av husvagnsdelar på baksidan av ladugården, täckt av all buskage och sly som växt över så det första vi fick göra var att röja bort delar efter kanske 10 husvagnar innan vi vågade släppa hästarna där. Men vi älskar vår gård över allt annat ändå, trots all skit vi har funnit där.