Fuktskador på vind

Fuktskador på vind och i källarutrymmen är ganska vanligt. Framförallt i äldre hus men även i nybyggen finner man mögel och fukt, ofta för att ventilationen varit för dålig och då har luftfuktigheten stigit så det till slut bildats mögel. Att det finns svartmögel på en vind är inte helt ovanligt. Men lika väl är det fruktansvärt jobbigt att få reda på att man har fukt eller mögel i huset. På vinden och källaren kan det dessutom vara svårt att komma åt problemet. Fast det positiva i allt är väl att det går att göra något åt.

Fuktskador i form av svartmögel

Det bästa trots allt för att förebygga fukt och mögel på vinden är att inspektera bjälklaget en gång per år. Spana efter mögel på vinden och känn efter om du kan känna mögeldoft eller att det luktar unket. Hittar du svart- eller vitmögel någonstans så finns det bra förhoppningar om att få bort möglet relativt lätt. Men har det vuxit där länge så är också saneringen svårare och tar längre tid. Det finns olika arter av svartmögel och alla arter är inte farliga eller giftiga, men man ska ta tillväxten av svartmögel på allvar och alltid sanera i god tid. Se det som en förvarning om vad som kan utvecklas om det får vara kvar. Då kan det bli giftigt till slut.

Vad gör man åt fuktskador på vind?

En del saker kan du faktiskt klara av att göra själv. Du kan spraya på Mögel-fri som är en vätska mot mögel. När medlet har verkat så måste du skrubba ordentligt där möglet är så att du får bort det. Om du är osäker på om du lyckats så kan du ta en UV-lampa och lysa på angreppet, då ser du om det är borta. Om det finns kvar får du börja om från början igen. När du fått bort allt mögel måste du agera förebyggande. Det får du läsa om i ett annat inlägg.